کد پروژه: nur006
آدرس سایت: https://www.iranmoor.ir
تغییرات:

  • ساخت یک پاپ اپ و اضافه کردن در سایت
  • ساخت کد QR برای دانلود اپلیکیشن
  • طراحی دکمه دانلود اپلیکیشن برای منو سایت
  • اضافه کردن QR به پاپ آپ
  • برطرف کردن مشکل ثبت آگهی که به دلیل تداخل افزونه ها و ورژن php بود.