در این مطلب می خواهیم درباره یکی از ابزار های کاربردی وبسایت توضیح بدیم. query string ها یکی از بهترین ابزارهای وب هست که گوگل نیز آن استفاده می کند.
QUERY-STRINGS.png
کوئری استرینگ (query string) ها به صورت get از یک فرم گرفته می شود و در صفحه دیگر بر روی URL اعمال می شود. یک نمونه فرم در پایین مشاهده می کنید که با استفاده از رو GET اطلاعات را به صورت کوئری استرینگ به صفحه /crm/login ارسال می کند.
query-string.png
بعد از کامل کردن فرم توسط کاربر یک URL به صورت زیر ایجاد می شود.
https://nurweb.ir/crm/login?email=test@gmail.com&password=test0
بعد از ارسال به صفحه جدید بر روی فرم جدید که در صفحه جدید است اعمال می شود و اطلاعات جایگذاری می شود و به راحتی کاربر می تواند وارد پنل کاربری خود شود. شکل پارامتر ها و کوئری ها به صورت زیر است.
download.png

بعد از ارسال پارامتر ها در صفحه جدید اطلاعات در فرم جدید جایگذاری می شود و می توان به راحتی وارد کاربری شد. اگر هم بخواهید بدون بارگذاری این پرازش صورت بگیرد می توانید از Ajax استفاده کنید تا بدون ریلود شدن وارد صفحه کاربری شود.