چطور به پشتیبانی پیام دهیم

Wednesday, 01 January 2020

بازدید از مقاله: 89

برای پشتیبانی نیاز است اول در سایت ثبت نام کنید:

  • ورود به ناحیه کاربری
  • انتخاب منو پشتیبانی
  • کلیک بر روی ایجاد تیکت جدید
  • کامل کردن فرم و ارسال

گروه پشتیبانی نور:

  • استفاده از فرم تماس
  • استفاده از فرم تیکت

بازگشت به لیست