nurweb hosting شرایط و ضوابط

قوانین و مقررات سایت
سایت هاستینگ نور موظف است خدمات خود را دقیق و مطالب جزئیات تحویل بدهد
مشتریان باید اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار را در اختیار عوامل سایت هاستینگ نور قرار بدهند
مشتریان می توانند فاکتور های موعد سر رسید هاست خود را در یک هفته بعد از را در زمان مقرر تسویه کنند
خدمات طراحی سایت به صورت توافقی هزینه اش تعیین می شود و قیمت مشخیین می شود د و می شود

برگشت به صفحه اصلی